Adres

ul. Filaretów 27, lok. 4
Lublin

Pantomogram Lublin – diagnostyka komputerowa RTG

W naszej placówce stomatologicznej MEDICUM DENT świadczymy usługi związane z wykonaniem zdjęć RTG pojedynczych zębów, pantomogramu oraz tomografii komputerowej CBCT szczęki i żuchwy o zredukowanej dawce promieniowania. Dzięki wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, mamy możliwość wykonywania zdjęć pojedynczych zębów aparatami punktowymi o zredukowanej dawce promieniowania w formacie 2D , a także jest to możliwe również w technice 3D , która jest dokładniejszym badaniem koniecznym w trudnych sytuacjach anatomicznych.  Jest to najmniej obciążające, a zarazem najdokładniejsze badanie w stomatologii, przeznaczone głównie do planowania leczenia i przygotowania do zabiegu oraz obserwacji pozabiegowych.

Tomografia 3d w naszej placówce:

  • Profesjonalny sprzęt dokładnie wyświetla obrazy anatomii pacjenta w formacie 3D 
  • Kompleksowe narzędzie umożliwia dokładną ocenę gęstości kości i rozmieszczenia struktur anatomicznych, co jest niezbędne podczas planowania zabiegów implantologicznych. Dodatkowo obrazowanie 3D umożliwia szczegółowe zaplanowanie implantów o kształcie i rozmiarze odpowiednim dla anatomii pacjenta.
  • Jest kluczowym narzędziem wykorzystywanym do wykonywania planu leczenia oraz monitoringu pozabiegowego. W rezultacie zabiegi z wykorzystaniem tego urządzenia stają się mniej inwazyjne, mniej stresujące, a przede wszystkim bardziej bezpieczne.

Zastosowanie tomografu podczas zabiegów stomatologicznych pozwala na:

  • Lepszy efekt zaplanowanego leczenia i oceny ogólnego stanu zębów
  • Dokładność w analizie gęstości kości, sugerującą warunki dla integracji  implantu z kością
  • Doskonała technologia  urządzenia sprawia, że dzięki planom leczenia  implantologicznego, które są generowane przez oprogramowanie, personel może w prosty sposób przedstawić pacjentowi całą procedurę leczenia. Dzięki temu już na etapie planowania, lekarz może ocenić i wyeliminować wszelkie nieprawidłowości związane z uzupełnieniem zębów  implantami.

Mniejsza dawka promieniowania

Aparat tworzący trójwymiarowy obraz budowy kości pozwala na skuteczniejsze i dokładniejsze zaplanowanie całego leczenia w gabinecie. W porównaniu z powszechnie stosowanymi tomografami, zdjęcie wykonywane naszym innowacyjnym urządzeniem oferuje szeroki zakres pól obrazowania. Dzięki temu narażenie pacjenta na promieniowanie jest minimalne i nie stwarza zagrożenia.

Jak przygotować się do wykonania pantomogramu?

  • Na dzień badania należy ubrać się w wygodne ubrania, które nie zawierają metalowych elementów, aby uniknąć zakłóceń na zdjęciu.
  • Przed badaniem konieczne jest ściągnięcie wszystkich metalowych przedmiotów, takich jak kolczyki, okulary czy naszyjniki.
  • Pantomogram medyczny wymaga zadbania o czystość i higienę jamy ustnej.
  • Przed wykonaniem cyfrowego badania konieczne jest poinformowanie osoby wykonującej pantomogram o swoim stanie zdrowia, zwłaszcza o ciąży lub podejrzeniach o jej wystąpienie.

Pantomogram – przeciwwskazania do zdjęcia RTG podczas leczenia

Jednym z najważniejszych przeciwwskazań do zdjęć RTG jest ciąża. W jej przypadku istnieje ryzyko negatywnego wpływu promieniowania na rozwijający się płód, dlatego konieczne jest poinformowanie o tym fakcie osoby wykonującej zdjęcie RTG. Oprócz tego niektóre narządy, takie jak  tarczyca są  wrażliwe  na promieniowanie pantomograficzne. W przypadku, gdy pacjent był już wielokrotnie narażony na promieniowanie w wyniku badania RTG, istnieje ryzyko kumulacji dawki promieniowania, a wtedy lekarze muszą unikać zbędnych powtórzeń  zdjęć  RTG.